Sou aquí: Inici →  Serveis → Subvencions i beques

Convocatòries d'ajuts i subvencions

RSS

Ajuts UB
Convocatòria d'ajuts a l'alumnat per al pagament dels imports de matrícula dels màsters, cursos de postgrau i extensió universitària propis, gestionats per l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, l'IL3-UB i la Fundació Finestres durant el curs 2021-2022.
26/11/2021 12:04 - Registre de publicació

Informació general

Resolució de la publicació del llistat dels adjudicataris de la concessió d’ajuts NOU

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 01/03/2022 al 08/07/2022

Lloc de presentació

Les sol·licituds, segons el model que figura a l’ANNEX 3 d’aquesta convocatòria, es poden presentar a la Secretària d’Estudiants i Docència (Pavelló de Govern, 1a planta) en l’adreça i els horaris que s’indiquen en següent enllaç:
https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/secretaria-estudiants-bellvitge

S’ha de demanar cita prèvia per registrar els documents a la Secretaria d’Estudiants i Docència –Campus Bellvitge:
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=BELL04

També es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableixi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
a)A qualsevol de les oficines de registre general de la UBhttp://www.ub.edu/registre/ca/horari.html
b)Electrònicamentmitjançantinstànciagenèrica:https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html
c)Mitjançant les oficines de Correus. En aquest cas caldrà emprar el procediment decorreu certificat administratiu (altrament conegut, com a procediment en sobre obertatès que l’empleat de correus estampa el segell de la data de tramesa en el documentenviat abans de tancar el sobre).

En cas que es presenti la sol·licitud per un dels mitjans alternatius al registre presencial o telemàtic (punts a i b) de la Universitat, es recomana que la persona aspirant compti amb una còpia íntegra on consti la data i el segell oficial de presentació al registre, i n’enviï una copia per correu electrònic a la següent adreça: escola.infermeria@ub.edu, dins el mateix termini de presentació de sol·licituds.

Seu electrònica