Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Becas y Ayudas

Becas y ayudas

RSS

Ajuts UB
Convocatòria d'ajuts per la Recerca de la Facultat de Química 2022
11/05/2022 19:22 - Registro de publicación

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del 12/05/2022 al 31/05/2022

Lugar de presentación

Les sol·licituds, degudament signades, dirigides a l'Oficina d'Afers Generals de Administració de Centre de Física i Química, juntament amb la documentació que l'acompanya, segons el cas, s'han de presentar al Registre General de la UB, a través d'instància genèrica

Documentación complementaria

Sede Electrónica