Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Subvenciones y becas

Subvenciones y becas

RSS

Ajuts UB
Convocatòria d'ajuts de la Càtedra UB - Fundación Privada José Luis Massó per a la matrícula en màsters universitaris de la Facultat de Química de la UB
05/07/2022 14:13 - Registro de publicación

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del 06/07/2022 al 23/08/2022

Lugar de presentación

Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu han de presentar la sol·licitud, degudament signada, dirigida a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre de Física i Química. A tal efecte, cal emprar el model de sol·licitud annex a aquesta convocatòria.

La sol·licitud es pot presentar a través del sistema d’instància genèrica https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html, o presencialment al punt d’assistència auxiliar en matèria de registre de l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre de Física i Química o a qualsevol altra punt d’assistència de la UB http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html o per qualsevol dels mitjans establerts en la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Justificaciones

Plazo de presentación de justificaciones del 14/10/2022 al 27/10/2022

Enmiendas

Documentación complementaria

Sede Electrónica