Sou aquí: Inici →  Serveis → Beques i ajuts

Beques i Ajuts

RSS

Ajuts UB
Convocatòria d'ajuts pel pagament de la matrícula dels màsters, cursos de postgrau i extensió universitària propis de l'Escola d'infermeria, l'IL3-UB i la Fundació Finestres. Curs 2022-2023
12/01/2023 11:59 - Registre de publicació

Informació general

Convocatòria d'ajuts a l'alumnat per al pagament dels imports de matrícula dels màsters, cursos de postgrau i extensió universitària propis, gestionats per l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, l'IL3-UB i la Fundació Finestres durant el curs 2022-2023.

Termini de presentació de les sol·licituds: del 27 de febrer al 10 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Publicació de la resolució d'adjudicació dels ajuts NOU

 

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 27/02/2023 al 10/07/2023

Lloc de presentació

Les sol·licituds, segons el model que figura a l’ANNEX 3 d’aquesta convocatòria, es poden presentar a la Secretària d’Estudiants i Docència (Pavelló de Govern, 1a planta) en l’adreça i els horaris que s’indiquen en següent enllaç:
https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/secretaria-estudiants-bellvitge
S’ha de demanar cita prèvia per registrar els documents a la Secretaria d’Estudiants i Docència – Campus Bellvitge:
Cita prèvia registre
També es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableixi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
a) A qualsevol de les oficines de registre general de la UB http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html
b) Electrònicament mitjançant instància genèrica: https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html
c) Mitjançant les oficines de Correus. En aquest cas caldrà emprar el procediment de correu certificat administratiu (altrament conegut, com a procediment en sobre obert atès que l’empleat de correus estampa el segell de la data de tramesa en el document enviat abans de tancar el sobre).

En cas que es presenti la sol·licitud per un dels mitjans alternatius al registre presencial o telemàtic (punts a i b) de la Universitat, es recomana que la persona aspirant compti amb una còpia íntegra on consti la data i el segell oficial de presentació al registre, i n’enviï una copia per correu electrònic a la següent adreça: escola.infermeria@ub.edu, dins el mateix termini de presentació de sol·licituds.

Formularis de sol·licitud:
Seu electrònica