Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Becas y Ayudas

Becas y ayudas

RSS

Ajuts UB
Convocatòria d'ajuts IndiRec 2024 a la mobilitat per a treballs de recerca sobre temes indígenes dirigit a estudiants de màster i doctorat en Antropologia Social de la Universitat de Barcelona
22/03/2024 13:01 - Registro de publicación

Información general

Convocatòria de dos ajuts a la mobilitat per a la realització de treballs de Recerca sobre temes indígenes en els estudis del Doctorat Societat i Cultura (àmbit d’Antropologia Social) de la Universitat de Barcelona i un ajut a la mobilitat per a la realització de treballs de Recerca sobre temes indígenes en els estudis del Màster en Antropologia Social i Etnografia de la Universitat de Barcelona

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del 22/03/2024 al 22/04/2024

Lugar de presentación

Les sol·licituds s’han de presentar a través d’Instància Genèrica, amb Destinació: Recerca i Subàmbit: Oficina de Recerca de Filosofia i de Geografia i Història
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Formularis de solicitud:
Sede Electrónica