Calendari de dies inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llista de dies inhàbils

 • 01/01/2021 - Any Nou
 • 04/01/2021 - Dia de tancament
 • 05/01/2021 - Dia de tancament
 • 06/01/2021 - Reis
 • 02/04/2021 - Divendres Sant
 • 05/04/2021 - Dilluns de Pasqua Florida
 • 01/05/2021 - Festa del Treball
 • 24/05/2021 - Dilluns Pasqua Granada
 • 24/06/2021 - Sant Joan
 • 11/09/2021 - Diada Nacional de Catalunya
 • 24/09/2021 - Mare de Déu de la Mercè
 • 12/10/2021 - Festa Nacional d'Espanya
 • 01/11/2021 - Dia de tots Sants
 • 06/12/2021 - Dia de la Constitució
 • 08/12/2021 - La Immaculada
 • 25/12/2021 - Nadal
 • Tots els dissabtes i diumenges

Llista de dies de tancament

Tancament 24/12/2020
Tancament 28/12/2020 - 31/12/2020
Tancament per vacances 05/08/2021 - 25/08/2021
Nadal 27/12/2021 - 31/12/2021

Normativa

De conformitat amb la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Universitat de Barcelona fa públic el següent calendari dels dies inhàbils a efectes del còmput de terminis.

Dies inhàbils i hàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges, els dies declarats festius i els dies dels períodes de tancament de la Universitat de Barcelona (article 30.2 de la Llei 39/2015).

Es consideren dies hàbils la resta dels dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius, ni període de tancament.

Còmput de terminis

El còmput dels terminis ve regulat en l'article 31 de la Llei 39/2015, de l'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Seu electrònica