Calendari de dies inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llista de dies inhàbils (2024)

 • 06/01/2024 - Reis
 • 28/03/2024 - Dijous Sant
 • 29/03/2024 - Divendres Sant
 • 01/04/2024 - Dilluns de Pasqua
 • 01/05/2024 - Dia del Treball
 • 20/05/2024 - Festa local
 • 24/06/2024 - Sant Joan
 • 11/09/2024 - Diada Nacional de Catalunya
 • 24/09/2024 - La Mercè
 • 12/10/2024 - Festa Nacional d'Espanya
 • 01/11/2024 - Tots Sants
 • 06/12/2024 - La Constitució
 • 08/12/2024 - La Immaculada
 • Tots els dissabtes i diumenges

Llista de dies de tancament

Tancament vacances d'estiu 05/08/2024 - 25/08/2024
Tancament Nadal 24/12/2024 - 31/12/2024

Normativa

De conformitat amb la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Universitat de Barcelona fa públic el següent calendari dels dies inhàbils a efectes del còmput de terminis. 

Dies inhàbils i hàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges, els dies declarats festius i els dies dels períodes de tancament de la Universitat de Barcelona (article 30.2 de la Llei 39/2015).

Es consideren dies hàbils la resta dels dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius, ni període de tancament.

Còmput de terminis

El còmput dels terminis ve regulat en l'article 31 de la Llei 39/2015, de l'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Seu electrònica