Calendari de dies inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llista de dies inhàbils

 • 06/01/2022 - Reis
 • 07/01/2022 - Dia de tancament
 • 15/04/2022 - Divendres Sant
 • 18/04/2022 - Dilluns de Pasqua Florida
 • 06/06/2022 - Dilluns de Pasqua Granada
 • 24/06/2022 - Sant Joan
 • 01/08/2022 - Tancament per vacances
 • 02/08/2022 - Tancament per vacances
 • 03/08/2022 - Tancament per vacances
 • 04/08/2022 - Tancament per vacances
 • 05/08/2022 - Tancament per vacances
 • 06/08/2022 - Tancament per vacances
 • 07/08/2022 - Tancament per vacances
 • 08/08/2022 - Tancament per vacances
 • 09/08/2022 - Tancament per vacances
 • 10/08/2022 - Tancament per vacances
 • 11/08/2022 - Tancament per vacances
 • 12/08/2022 - Tancament per vacances
 • 13/08/2022 - Tancament per vacances
 • 14/08/2022 - Tancament per vacances
 • 15/08/2022 - Tancament per vacances
 • 16/08/2022 - Tancament per vacances
 • 17/08/2022 - Tancament per vacances
 • 18/08/2022 - Tancament per vacances
 • 19/08/2022 - Tancament per vacances
 • 20/08/2022 - Tancament per vacances
 • 21/08/2022 - Tancament per vacances
 • 26/09/2022 - Festa local
 • 12/10/2022 - Festa Nacional d'Espanya
 • 01/11/2022 - Tots Sants
 • 06/12/2022 - La Constitució
 • 08/12/2022 - La Immaculada
 • 26/12/2022 - Sant Esteve
 • 27/12/2022 - Dia de tancament
 • 28/12/2022 - Dia de tancament
 • 29/12/2022 - Dia de tancament
 • 30/12/2022 - Dia de tancament
 • Tots els dissabtes i diumenges

Llista de dies de tancament

Nadal 27/12/2021 - 31/12/2021

Normativa

De conformitat amb la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Universitat de Barcelona fa públic el següent calendari dels dies inhàbils a efectes del còmput de terminis. 

Dies inhàbils i hàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges, els dies declarats festius i els dies dels períodes de tancament de la Universitat de Barcelona (article 30.2 de la Llei 39/2015).

Es consideren dies hàbils la resta dels dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius, ni període de tancament.

Còmput de terminis

El còmput dels terminis ve regulat en l'article 31 de la Llei 39/2015, de l'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Seu electrònica