Calendari de dies inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llista de dies inhàbils (2023)

 • 06/01/2023 - Reis
 • 07/04/2023 - Divendres Sant
 • 10/04/2023 - Dilluns de Pasqua
 • 01/05/2023 - Dia del treball
 • 05/06/2023 - Festa local
 • 11/09/2023 - Diada Nacional de Catalunya
 • 25/09/2023 - La Mercè
 • 12/10/2023 - Festa Nacional d'Espanya
 • 01/11/2023 - Tots Sants
 • 06/12/2023 - La Constitució
 • 08/12/2023 - La Immaculada
 • 25/12/2023 - Nadal
 • 26/12/2023 - Sant Esteve
 • Tots els dissabtes i diumenges

Llista de dies de tancament

Tancament estiu 03/08/2023 - 23/08/2023
Tancament Nadal 27/12/2023 - 29/12/2023

Normativa

De conformitat amb la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Universitat de Barcelona fa públic el següent calendari dels dies inhàbils a efectes del còmput de terminis. 

Dies inhàbils i hàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges, els dies declarats festius i els dies dels períodes de tancament de la Universitat de Barcelona (article 30.2 de la Llei 39/2015).

Es consideren dies hàbils la resta dels dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius, ni període de tancament.

Còmput de terminis

El còmput dels terminis ve regulat en l'article 31 de la Llei 39/2015, de l'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Seu electrònica