Què és la Seu electrònica?

La seu és un lloc a Internet amb un nivell superior de garanties i seguretat per donar compliment a les exigències de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis electrònics, des d'on els ciutadans poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de l'administració pública de manera telemàtica, amb garantia de la integritat i veracitat del contingut ja que l'administració pública titular de la seu n'és responsable del contingut. 

A qui està dirigida?

La seu electrònica es dirigeix tan a ciutadans com a empreses i entitats que vulguin o necessitin interactuar amb l'administració pública titular del servei a través d'Internet. 

Què necessito? Requeriments

Per poder utilitzar la seu electrònica i els serveis que ofereix, es necessita tenir instal·lat un navegador, com per exemple Internet Explorer o Mozilla, i per a alguns tràmits caldrà també un certificat digital.

Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional
Seu electrònica