Què és la Seu electrònica?

La Seu electrònica és un lloc a internet des d'on els ciutadans poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de la Universitat de manera telemàtica, amb garantia de la integritat i veracitat del contingut.

La seu elecrònica té un nivell superior de garanties i seguretat per donar compliment a la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

El títular de la seu electrònica és la Universitat de Barcelona, i la seva gestió i administració correspon a la Secretaria General. Les àrees i unitats són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la veracitat de la informació, dels tràmits i serveis que publiquin.

L'adreça de la seu electròncia és: https://seu.ub.edu

A qui està dirigida?

La seu electrònica es dirigeix tant a ciutadans com a empreses i entitas que vulgui o necessitin interactuar amb la Universitat a través d'Internet.

Què necessito? Requeriments

Per poder utilitzar la seu electròncia i els serveis que ofereix, es necessita tenir instal·lat un navegador, com per exemple Interent Explorer, Mozilla o Chrome. Alguns tràmits poden requerir de certificat digital o altres sistemes d'identificació i signatura.

Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional
Seu electrònica