Sou aquí: Inici →  La seu → Certificats digitals

Certificats digitals

D'acord amb l’article 11 del Real Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la seu electrònica ha de posar a disposició de les persones interessades la relació de sistemes d’identificació i signatura electrònica que són admesos o utilitzats a la mateixa seu.

Aquesta és la llista de segells electrònics emprats per la Universitat de Barcelona:

Identificació del certificat de segell electrònic nivell mig

Procediment o tràmit

Tràmits Administratius

Universitat de Barcelona

Signatura automatitzada de gestió d'instàncies genèriques, queixes i portal de transparència

Validesa: fins 03/04/2026

 Tràmits Acadèmics

 Universitat de Barcelona

Signatura automatitzada de tràmits acadèmics, accés a màsters universitaris, certificacions acadèmiques i tramitació de títols de grau

Validesa: fins 03/04/2026

Tràmits Econòmics

Universitat de Barcelona

Signatura automatitzada de tràmits econòmics

Validesa: fins 03/04/2026

Tràmits Recursos Humans

Universitat de Barcelona

Signatura automatitzada de contractes de personal acadèmic, docent, investigador, professorat associat i personal d'administració i serveis

Validesa: fins 03/04/2026

Tràmits Recerca

Universitat de Barcelona

Signatura automatitzada de tràmits de recerca

Validesa: fins 03/04/2026

 

Certificats admesos:

Els ciutadans que es relacionin a través de mitjans telemàtics amb la Universitat de Barcelona poden utilitzar, en qualsevol cas, els sistemes de signatura electrònica incorporats al document nacional d'identitat (DNIe). Trobareu tota la informació relacionada amb aquest dispositiu a www.dnielectronico.es.

Així mateix, poden utilitzar qualsevol dels certificats següents:

  • idCAT, del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
  • FNMT de persona física, de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda.
  • Els classificats i integrats en el sistema d'identificació VALid.
Seu electrònica