Sou aquí: Inici →  La seu → Notificació electrònica

Notificació electrònica

Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques

Es notificarà per aquesta via les persones que hi estan obligades segons l'article 14.2 de la Llei 39/2015 i la Instrucció d'11 de novembre de 2022 de la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.

Les notificacions electròniques es dipositen a la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona, on es pot accedir per consultar-les.

El sistema de notificacions i comunicacions electròniques envia a l’interessat missatges de correu electrònics o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació, sempre que l’interessat hagi indicat a la sol·licitud una adreça electrònica o un número de telèfon mòbil per rebre informacions relacionades amb la sol·licitud.

De conformitat amb l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan hagin transcorregut deu dies naturals des del dipòsit de la notificació sense que s’hi hagi accedit, la notificació es considera rebutjada i continua el procediment.

Seu electrònica