Logo Universitat de BarcelonaPerfil del contractant
Seu Electrònica UB UBimatge de maquetació
Licitacions de la Universitat de Barcelona
Licitacions en curs
Universitat de Barcelona. Expedients tramitats amb el TRLCSP (abans del 9 de març de 2018)
Fundació Guasch i Coranti
Fundació Montcelimar
Fundació Josep Finestres
Solidaritat UB
Fundació Agustí Pedro Pons
Fundació Bosch i Gimpera
Parc Científic de Barcelona
Universitat de Barcelona. Expedients tramitats amb la LCSP (a partir del 9 de març de 2018)
Institut de formació continuada (IL3)
imatge de maquetació
imatge de maquetació© Universitat de BarcelonaEdició: Tecnologies de la Informació i la Comunicació imatge de maquetació