Interrupcions previstes del servei

10 interrupcions
Inici de la interrupció:02/03/2023 07:00

Motiu: <p>Aturada de la Seu electr&ograve;nica per manteniment sistema operatiu a plataforma java weblogic (webje05 SEU-E UB)</p>

Durada prevista: 1h
Inici de la interrupció:24/02/2023 08:00

Motiu: <p>Proper divendres dia 24/02/2023: Actualitzaci&oacute; segell electr&ograve;nic aplicacions AOC (Administraci&oacute; Oberta de Catalunya). At&egrave;s la petici&oacute; d'un segell electr&ograve;nic per poder emprar l'eina REPRESENTA de l'AOC, s'actualitzar&agrave; els segells depositats pels serveis de l'AOC per un de sol: "Serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica". Aquesta actualitzaci&oacute; no preveu l'afectaci&oacute; de cap servei actiu tret del m&ograve;dul C&Ograve;PIA. Es preveu el restabliment del servei el mateix divendres.&nbsp;</p>

Durada prevista: 24h
Inici de la interrupció:13/02/2023 20:00

Motiu: <p>El registre de la Universitat de Barcelona i l'aplicaci&oacute; de Gesti&oacute; d'&Ograve;rgans Col&middot;legiats (GOC) quedaran interromputs per tasques de manteniment i actualitzaci&oacute;.</p>

Durada prevista: 4h
Inici de la interrupció:07/11/2022 07:30

Motiu: <p>Fruit de l'actualitzaci&oacute; de l'aplicaci&oacute; Documentum es resol ampliar el termini per a la realitzaci&oacute; de qualsevol actuaci&oacute;, presentaci&oacute; de qualsevol tipus de documentaci&oacute;, escrit, recurs o al&middot;legacions en tots els procediments que es vegin afectats per les actuacions t&egrave;cniques d&rsquo;actualitzaci&oacute; i migraci&oacute; de dades en el gestor documental institucional Documentum per per&iacute;ode addicional d&rsquo;un dia h&agrave;bil</p> <p><a href="https://seu.ub.edu/taulerAnuncisPublic/showPublicacion/349066?cat.id=800">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p> <p>&nbsp;</p>

Durada prevista: 15h
Inici de la interrupció:21/07/2022 05:00

Motiu: <p>Degut als treballs d'actualitzaci&oacute; a la versi&oacute; 22.2.0 a l'aplicaci&oacute; Perseu-Recursos Humans (rrhhadm.ub.edu) a l'entorn de Producci&oacute; l'aplicaci&oacute; no estar&agrave; operativa entre les 05:00 i les 11:00. El Portal UB-Espai [rrhhportal.ub.edu]Perseu deixar&agrave; d'estar operatiu en el mateix horari</p> <p>&nbsp;</p>

Durada prevista: 6h
Inici de la interrupció:09/04/2022 00:01

Motiu: <p>Els dies 9 i 10 d'abril no funcionaran la VPN ni les aplicacions corporatives de la UB:</p> <p><a href="https://www.ub.edu/portal/web/iub/detallnoticia/-/detall/intervencio-programada-en-el-cpd-amb-aturada-de-serveis">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Durada prevista: Fins el dia 10 d'abril a les 23:59
Inici de la interrupció:14/01/2022 05:00

Motiu: <p>Degut als treballs d'actualitzaci&oacute; a la versi&oacute; 9.5.3.0 a l'aplicaci&oacute; Perseu-Recursos Humans (rrhhadm.ub.edu) a l'entorn de Producci&oacute; l'aplicaci&oacute;, el portal i els concursos en marxa poden patir talls entre les 05:00 i les 09:00.</p>

Durada prevista: 4h
Inici de la interrupció:13/01/2022 07:30

Motiu: <p>Per actualitzaci&oacute; de dades al servidor, quedaran interropunts per 1h els tr&agrave;mits de sol&middot;licitud de participaci&oacute; als processos de RRHH: Auxiliars de serveis fase 3 i d'esmenes del concurs de PDI Lector</p>

Durada prevista: 1h
Inici de la interrupció:10/06/2021 06:00

Motiu: El registre de la Universitat de Barcelona queda interromput per tasques de manteniment i actualització

Durada prevista: 10h
Inici de la interrupció:10/06/2021 06:00

Motiu: El mòdul de cerca de Recursos Humans està deshabilitat temporalment per tasques de manteniment i actualització

Durada prevista: 10h
Seu electrònica