Scheduled maintenance days

10 interruptions
Start of interruption 22/02/2024 12:59

Cause: <p>Els serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica de la UB estan afectats per una&nbsp;<a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">incid&egrave;ncia de l'AOC&nbsp;</a>(Administraci&oacute; Oberta de Catalunya). Hi ha diferents serveis corporatius que, de manera temporal, no estan accessibles (C&ograve;pia, e-Notum...).</p> <p>Estem treballant per resoldre tan aviat com sigui possible aquesta incid&egrave;ncia.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p>

Expected duration: Resolta (13:52)
Start of interruption 13/02/2024 14:08

Cause: <p>A causa d&rsquo;una intervenci&oacute; programada i externa al Consorci AOC, els serveis&nbsp;de&nbsp;<strong>Via Oberta oferts pel Ministeri d&rsquo;Educaci&oacute;</strong>&nbsp;poden experimentar talls puntuals el dia&nbsp;<strong>14 de febrer</strong>&nbsp;entre les&nbsp;<strong>8:00h</strong>&nbsp;i les&nbsp;<strong>10:00h</strong></p> <p>Serveis afectats:&nbsp;<span class="ui-provider gl b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak"><strong><span class="ui-provider dlg dlh c d e f g h i j k l m n o p q r s t dli dlj w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak">Consultes de Via Oberta/interoperabilitat del Ministeri d&rsquo;Educaci&oacute;.</span></strong></span></p> <p><a href=" https://www.aoc.cat/afectacio/externa-intervencio-programada-als-serveis-de-via-oberta-oferts-pel-ministeri-deducacio-per-al-dia-14-de-febrer-entre-les-800h-i-les-1000h/">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p> <div>&nbsp;</div>

Expected duration: 14/02/24 de 8:00 h a 10:00 h
Start of interruption 12/02/2024 10:02

Cause: <p>Els serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica de la UB estan afectats per una <a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">incid&egrave;ncia de l'AOC </a>(Administraci&oacute; Oberta de Catalunya). Hi ha diferents serveis corporatius que, de manera temporal, no estan accessibles.</p> <p>Estem treballant per resoldre tan aviat com sigui possible aquesta incid&egrave;ncia.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p>

Expected duration: Resolta (11:58 h)
Start of interruption 22/01/2024 09:03

Cause: <p>Els serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica de la UB estan afectats per una <a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">incid&egrave;ncia de l'AOC</a>&nbsp;(Administraci&oacute; Oberta de Catalunya). Hi ha diferents serveis corporatius que, de manera temporal, no estan accessibles.&nbsp;</p> <p>Estem treballant per resoldre tan aviat com sigui possible aquesta incid&egrave;ncia.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p>

Expected duration: Resolta (10:52h)
Start of interruption 09/11/2023 11:35

Cause: <p>Per una incid&egrave;ncia en el Servidor de Noms de Domini (DNS) que serveix per resoldre els noms dels programes institucionals cap a les adreces d'internet, hi ha diferents serveis corporatius que, de manera temporal, no estan accessibles.&nbsp;</p> <p>Estem treballant per resoldre tan aviat com sigui possible aquesta incid&egrave;ncia.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p>

Expected duration: -
Start of interruption 07/06/2023 09:00

Cause: <p>El <strong>dimecres 7 de juny</strong> es procedir&agrave; a la migraci&oacute; dels certificats i segells electr&ograve;nics del eRubrica UB al Signador Centralitzat de l'AOC (Administraci&oacute; Oberta de Catalunya).</p> <p>Fruit d'aquesta migraci&oacute; tots els serveis automatitzats o semiatomatitzats d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica que requereixin de signatura electr&ograve;nica restaran inactius en la franja de <strong>9h a 12h</strong>.</p> <p><br /><strong>Principals serveis afectats:</strong></p> <p>- Publicaci&oacute; anuncis Seu Electr&ograve;nica<br />- Inst&agrave;ncia Gen&egrave;rica<br />- Tr&agrave;mits de presentaci&oacute; de sol&middot;licituds<br />- Tr&agrave;mits GIGA i GIGADOC que requereixen signatura electr&ograve;nica<br />- Signasuite UB (en la modalitat de signatura via TUI)</p>

Expected duration: 3h
Start of interruption 03/06/2023 00:00

Cause: <p>Els dies 3 i 4 de juny de 2023&nbsp; s&rsquo;han de dur a terme una s&egrave;rie d&rsquo;actuacions t&egrave;cniques d&rsquo;actualitzaci&oacute; i millora dels serveis t&egrave;cnics i inform&agrave;tics de la UB que impossibilitaran el funcionament normal i ordinari del sistema i la realitzaci&oacute; de qualsevol gesti&oacute; o actuaci&oacute;, aix&iacute; com la presentaci&oacute; de documentaci&oacute;, escrits, recursos o al&middot;legacions en tots els procediments que es vegin afectats.</p> <p><a href="https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/395316?cat.id=774">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p>

Expected duration: Del 3 al 4 de juny
Start of interruption 13/05/2023 00:00

Cause: <p>Els dies 13 i 14 de maig de 2023 s&rsquo;han de dur a terme una s&egrave;rie d&rsquo;actuacions t&egrave;cniques d&rsquo;actualitzaci&oacute; i millora dels serveis t&egrave;cnics i inform&agrave;tics de la UB que impossibilitaran el funcionament normal i ordinari del sistema i la realitzaci&oacute; de qualsevol gesti&oacute; o actuaci&oacute;, aix&iacute; com la presentaci&oacute; de documentaci&oacute;, escrits, recursos o al&middot;legacions en tots els procediments que es vegin afectats.</p> <p><a href="https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/395299?cat.id=774">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p>

Expected duration: Del 13 al 14 de maig
Start of interruption 02/03/2023 07:00

Cause: <p>Aturada de la Seu electr&ograve;nica per manteniment sistema operatiu a plataforma java weblogic (webje05 SEU-E UB)</p>

Expected duration: 1h
Start of interruption 24/02/2023 08:00

Cause: <p>Proper divendres dia 24/02/2023: Actualitzaci&oacute; segell electr&ograve;nic aplicacions AOC (Administraci&oacute; Oberta de Catalunya). At&egrave;s la petici&oacute; d'un segell electr&ograve;nic per poder emprar l'eina REPRESENTA de l'AOC, s'actualitzar&agrave; els segells depositats pels serveis de l'AOC per un de sol: "Serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica". Aquesta actualitzaci&oacute; no preveu l'afectaci&oacute; de cap servei actiu tret del m&ograve;dul C&Ograve;PIA. Es preveu el restabliment del servei el mateix divendres.&nbsp;</p>

Expected duration: 24h
Electronic office