Scheduled maintenance days

10 interruptions
Start of interruption 02/05/2024 13:41

Cause: <p>Fruit d'una incid&egrave;ncia de connectivitat dels serveis del Consorci AOC els seg&uuml;ents serveis poden estar afectats a diferents nivells.</p> <div> <p><ins>Serveis afectats</ins><strong><ins>:</ins></strong></p> <ul> <li><strong>Publicacions a la Seu Electr&ograve;nica</strong></li> <li><strong>Inst&agrave;ncia Gen&egrave;rica</strong></li> <li><strong>e-NOTUM</strong></li> <li><strong>EACAT</strong></li> <li><strong>Perfil de contractant (PSCP)</strong></li> <li><strong>Registre P&uacute;blic de Contractes (RPC)</strong></li> <li><strong>Registre unificat (MUX)</strong></li> <li><strong>V&agrave;lid&nbsp;</strong></li> <li><strong>Via Oberta</strong></li> <li><strong>EFACT</strong></li> </ul> <p>M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;<a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">https://www.aoc.cat/estatserveis/</a></p> </div>

Expected duration: Resolta (14:40 h)
Start of interruption 10/04/2024 18:37

Cause: <p>Fruit d'una incid&egrave;ncia a diversos serveis allotjats al CSUC, com ara webs i altres serveis (UNIFICAT i UNIDISC), els seg&uuml;ents serveis de la UB han quedat afectats des de les 16:00h:&nbsp;</p> <ul> <li>GOC</li> <li>ERES</li> <li>GPC</li> </ul> <p>&nbsp;M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;https://status.csuc.cat/</p> <p>&nbsp;</p>

Expected duration: Resolta (11/04/24 08:30h)
Start of interruption 10/04/2024 09:39

Cause: <p>Fruit d'una incid&egrave;ncia de connectivitat dels serveis del Consorci AOC els seg&uuml;ents serveis poden estar afectats a diferents nivells</p> <div style="font-weight: 400; font-size: 13px; display: inline-block;"> <p><ins>Serveis afectats</ins><strong><ins>:</ins></strong></p> <ul> <li><strong>idCAT Certificat</strong></li> <li><strong>idCAT M&ograve;bil</strong></li> <li><strong>Plataforma de Serveis de Contractaci&oacute; P&uacute;blica</strong></li> <li><strong>Registre P&uacute;blic de Contractes</strong></li> <li><strong>e-LICITA</strong></li> <li><strong>e-VALISA</strong></li> <li><strong>e-NOTUM</strong></li> <li><strong>e-TAULER</strong></li> <li><strong>e-TRAM i FUE Local</strong></li> <li><strong>e-FACT</strong></li> <li><strong>EACAT</strong></li> <li><strong>C&Ograve;PIA</strong></li> <li><strong>Registre Unificat (MUX)</strong></li> <li><strong>Transpar&egrave;ncia i SEU-e</strong></li> <li><strong>Via Oberta</strong></li> <li><strong>Portasignatures</strong></li> <li><strong>ERES</strong></li> <li><strong>Representa</strong></li> <li><strong>El meu Espai</strong></li> </ul> <p>Els seg&uuml;ents serveis es troben operatius:</p> <ul> <li><strong>PSIS</strong></li> <li><strong>Signador</strong></li> <li><strong>V&agrave;lid</strong></li> </ul> <p>Data inici: <strong>09/04/2024 16:30h</strong></p> <p>M&eacute;s informaci&oacute;: <a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">https://www.aoc.cat/estatserveis/</a></p> </div>

Expected duration: 4 hores
Start of interruption 20/03/2024 15:25

Cause: <p>Fruit de l'actuaci&oacute; al servei V&agrave;lid (Validador-PSIS) de l'<a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">AOC</a>, les <strong>publicacions&nbsp;a la seu electr&ograve;nica</strong> no funcionen fins a nou av&iacute;s.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p> <p>&nbsp;</p>

Expected duration: Resolta (21/03/24 11:58h)
Start of interruption 14/03/2024 09:15

Cause: <p>A causa d'una intervenci&oacute; programa de l'AOC per tasques de manteniment t&egrave;cnic, els serveis eAdmin de la Universitat de Barcelona es podran veure afectats total o parcialment del <strong>5 al 8 d'abril</strong>.</p> <p>Data inici:&nbsp;<strong>05/04/2024 (17:00 h)</strong></p> <p>Data fi:&nbsp;<strong>08/04/2024 (07:00 h)</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Serveis afectats parcialment</span>:&nbsp;<strong>idCAT Certificat (emissions de certificats idCAT), Plataforma de Serveis de Contractaci&oacute; P&uacute;blica, Registre P&uacute;blic de Contractes i eLicita.</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Serveis afectats amb tall total de servei:</span>&nbsp;<strong>inst&agrave;ncia gen&egrave;rica,</strong>&nbsp;<strong>e-NOTUM, e-Fact, EACAT, C&ograve;pia, Registre Unificat (MUX), Via Oberta.</strong></p> <p><strong><a href="https://www.aoc.cat/afectacio/aocintervencio-programada-dels-serveis-aoc-per-tasques-de-manteniment-tecnic-del-5-al-8-dabril-que-implica-tall-de-servei-parcial-o-total/">M&eacute;s informaci&oacute;</a></strong></p> <p>&nbsp;</p>

Expected duration: Del 5 al 8 d'abril
Start of interruption 13/03/2024 15:27

Cause: <p>Els serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica de la UB estan afectats per una&nbsp;<a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/" target="_blank">incid&egrave;ncia de l'AOC</a>&nbsp;(Administraci&oacute; Oberta de Catalunya), per la qual cosa podeu experimentar problemes amb qualsevol servei d'eAdmin de la UB.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p> <p>&nbsp;</p>

Expected duration: Resolta (16:30h)
Start of interruption 07/03/2024 13:21

Cause: <p>Els serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica de la UB estan afectats per una <a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">incid&egrave;ncia de l'AOC</a>&nbsp;(Administraci&oacute; Oberta de Catalunya), per la qual cosa podeu experimentar problemes amb qualsevol servei d'eAdmin de la UB</p> <p>&nbsp;Tan bon punt tinguem novetats per part de l'AOC, us hi tornarem a informar.</p> <p>Disculpes les mol&egrave;sties.</p> <p><a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/?utm_source=Alertes+serveis&amp;utm_campaign=fe28a953c5-EMAIL_CAMPAIGN_2024_03_07_11_42&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_ca50080534-fe28a953c5-%5BLIST_EMAIL_ID%5D">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p>

Expected duration: Resolta (13:30h)
Start of interruption 22/02/2024 12:59

Cause: <p>Els serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica de la UB estan afectats per una&nbsp;<a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">incid&egrave;ncia de l'AOC&nbsp;</a>(Administraci&oacute; Oberta de Catalunya). Hi ha diferents serveis corporatius que, de manera temporal, no estan accessibles (C&ograve;pia, e-Notum...).</p> <p>Estem treballant per resoldre tan aviat com sigui possible aquesta incid&egrave;ncia.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p>

Expected duration: Resolta (13:52)
Start of interruption 13/02/2024 14:08

Cause: <p>A causa d&rsquo;una intervenci&oacute; programada i externa al Consorci AOC, els serveis&nbsp;de&nbsp;<strong>Via Oberta oferts pel Ministeri d&rsquo;Educaci&oacute;</strong>&nbsp;poden experimentar talls puntuals el dia&nbsp;<strong>14 de febrer</strong>&nbsp;entre les&nbsp;<strong>8:00h</strong>&nbsp;i les&nbsp;<strong>10:00h</strong></p> <p>Serveis afectats:&nbsp;<span class="ui-provider gl b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak"><strong><span class="ui-provider dlg dlh c d e f g h i j k l m n o p q r s t dli dlj w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak">Consultes de Via Oberta/interoperabilitat del Ministeri d&rsquo;Educaci&oacute;.</span></strong></span></p> <p><a href=" https://www.aoc.cat/afectacio/externa-intervencio-programada-als-serveis-de-via-oberta-oferts-pel-ministeri-deducacio-per-al-dia-14-de-febrer-entre-les-800h-i-les-1000h/">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p> <div>&nbsp;</div>

Expected duration: 14/02/24 de 8:00 h a 10:00 h
Start of interruption 12/02/2024 10:02

Cause: <p>Els serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica de la UB estan afectats per una <a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">incid&egrave;ncia de l'AOC </a>(Administraci&oacute; Oberta de Catalunya). Hi ha diferents serveis corporatius que, de manera temporal, no estan accessibles.</p> <p>Estem treballant per resoldre tan aviat com sigui possible aquesta incid&egrave;ncia.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p>

Expected duration: Resolta (11:58 h)
Electronic office