Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Disposiciones normativas

Disposiciones normativas

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Buscador
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Limpiar

Resoluciones

129 publicaciones

RSS

Resoluciones / de delegaciones competencias
Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2022, de delegació de competències a les comissions delegades del Consell de Govern
19/09/2022 08:23 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 02/03/2022

Data d'entrada en vigor: 02/03/2022

¿Es vigente?

Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de desembre de 2018, per la qual es delega en el gerent la competència sobre el procés selectiu del PAS per a la Borsa de Treball de personal funcionari interí de l'escala auxiliar administrativa
Resoluciones / Otros
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, en relació a la tramitació telemàtica dels processos selectius i de provisió del PAS de la UB
18/10/2022 16:45 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 29/06/2020

Data d'entrada en vigor: 29/06/2020

¿Es vigente?

Resoluciones / de Organizaciones
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s'aprova el règim intern de funcionament de l'òrgan gestor de la Bústia Ètica i d'Integritat Institucional de la UB
30/09/2022 11:02 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 09/06/2022

Data d'entrada en vigor: 09/06/2022

¿Es vigente?

Resoluciones / Otros
Resolució de la Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona per la qual s'adjudiquen els ajuts per a la intensificació de les activitats de transferència per al curs 2022-23
22/09/2022 16:34 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 21/09/2022

Data d'entrada en vigor: 21/09/2022

¿Es vigente?

Resoluciones / Otros
Resolució de la Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona, per la qual es modifica el número d'ajuts que s'adjudiquen per a la Intensificació de les activitats de transferència pel curs 2022-23
22/09/2022 16:31 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 21/09/2022

Data d'entrada en vigor: 21/09/2022

¿Es vigente?

Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena a un membre del Consell de direcció de l'Ateneu UB
13/09/2022 16:49 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 10/09/2021

Data d'entrada en vigor: 10/09/2021

¿Es vigente?

Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomenen els membres del Consell de direcció de l'Ateneu UB
13/09/2022 16:45 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 10/11/2020

Data d'entrada en vigor: 10/11/2020

¿Es vigente?

Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena president de l'Ateneu UB
13/09/2022 16:38 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 09/11/2020

Data d'entrada en vigor: 09/11/2020

¿Es vigente?

Sede Electrónica