Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Disposiciones normativas

Disposiciones normativas

RSS

Resoluciones / de nombramientos

Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 18 de maig de 2023, per la qual es nomenen i es designen els membres permanents del Comitè de Seguretat de la Informació (COMSEG) de la Universitat de Barcelona
Sede Electrónica