You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Subscribe to the publication news of Human Resources

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
Totes
Personal d'administració i serveis
Personal funcionari
Accés funció pública i anuncis temporals
Convocatòria de provisió
Personal laboral
Concursos de nou ingrés i anuncis temporals
Concursos per a personal fix
Contractes de relleu
Personal docent
Concursos de personal contractat
Temporal
Permanent
Concursos de personal funcionari
Serra Hunter

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Human Resources Unsubscription

Save Back
Searcher

Totes RSS

444 convocatorias de selección de personal

Nombre Fecha de publicación Fecha de modificación Estado
UB-LE-7031: Dret Internacional Públic / International Public Law 01-10-2019 13-03-2020 Open
UB-LE-7021: Lingüística Anglesa / English Linguistics 01-10-2019 13-03-2020 Open
UB-LE-7040: Meteorologia / Meteorology 01-10-2019 13-03-2020 Open
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018 13-09-2019 13-03-2020 Open
Anunci de contracte laboral temporal d'Obra o Servei determinat de Tècnic/a Superior (A/2020/03) a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut -Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic) 30-01-2020 12-03-2020 Open
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna) 20-09-2019 12-03-2020 Open
UB-LE-7019: Didàctiques de les Ciències Socials / Didactics of Social Sciences 30-09-2019 12-03-2020 Open
Convocatòria 2019 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (tram docent autonòmic) 18-02-2020 10-03-2020 Open
UB-LE-7050: Processos Socials i Estructures / Social Processes and Structures 01-10-2019 10-03-2020 Open
Anunci de contracte laboral temporal d'Obra o Servei determinat de Tècnic/a Superior d'Administració Electrònica (A/2020/02) a l'Administració Electrònica i Identificació Corporativa -Secretaria General- 27-01-2020 09-03-2020 Open
Electronic office