You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Subscribe to the publication news of Human Resources

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
Totes
Personal d'administració i serveis
Personal funcionari
Accés funció pública i anuncis temporals
Convocatòria de provisió
Personal laboral
Concursos de nou ingrés i anuncis temporals
Concursos per a personal fix
Contractes de relleu
Personal docent
Concursos de personal contractat
Temporal
Permanent
Concursos de personal funcionari
Serra Hunter

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Human Resources Unsubscription

Save Back
Searcher

Totes RSS

444 convocatorias de selección de personal

Nombre Fecha de publicación Fecha de modificación Estado
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Mútua de Terrassa, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 27 de maig de 2009 13-09-2019 28-01-2020 Open
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de març de 2006 24-07-2019 27-01-2020 Open
UB-LE-7035: Ciència de Materials / Materials Science 01-10-2019 27-01-2020 Open
Anunci de contracte laboral temporal de Tècnic/a Especialitzat/ada (A/2019/05) a l'Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut -Clínic- 05-09-2019 24-01-2020 Open
Anunci de contracte laboral temporal de Tècnic/a Superior (A/2019/09) a l'Àmbit de Desenvolupament Internacional -Mobilitat i Programes Internacionals- 25-11-2019 23-01-2020 Open
UB-LE-7054: Estratigrafia / Stratigraphy 01-10-2019 21-01-2020 Open
UB-LE-7053: Llengua Espanyola - Dept. Filologia Hispànica / Spanish Language - Hispanic Studies Dept. 01-10-2019 21-01-2020 Open
UB-LE-7052: Llengua Espanyola - Dept. Educació / Spanish Language - Education Dept. 01-10-2019 21-01-2020 Open
UB-LE-7007: Llengua Catalana / Catalan Language 30-09-2019 21-01-2020 Open
UB-LE-7013: Historia d'Art Contemporània / Contemporary Art History 30-09-2019 20-01-2020 Open
Electronic office