You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Subscribe to the publication news of Human Resources

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
Totes
Personal d'administració i serveis
Personal funcionari
Accés funció pública i anuncis temporals
Convocatòria de provisió
Personal laboral
Concursos de nou ingrés i anuncis temporals
Concursos per a personal fix
Contractes de relleu
Personal docent
Concursos de personal contractat
Temporal
Permanent
Concursos de personal funcionari
Serra Hunter

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Human Resources Unsubscription

Save Back
Searcher

Personal docent RSS

13 convocatorias de selección de personal

Nombre Fecha de publicación Fecha de modificación Estado
Convocatòria de concurs públic per proveir un contracte de personal investigador predoctoral en formació del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia amb finançament del Fons del Vicerectorat de Doctorat i Promoció de la Recerca (PRE163022021) 05-02-2021 26-02-2021 Open
Convocatòria 2020 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (tram docent autonòmic) 18-02-2021 18-02-2021 Open
Convocatòria AQU 2021 dels Trams de Recerca Autonòmics per al personal docent i investigador funcionari i contractat 12-01-2021 12-01-2021 Open
Convocatòria 2020 de la "Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)" per sol·licitar l'avaluació dels trams d'investigació per al professorat funcionari de carrera i funcionari interí. 21-12-2020 21-12-2020 Open
Convocatòria de concurs públic per proveir 15 contractes de personal investigador postdoctoral del Programa propi d'I+D+i per fomentar les carreres científiques del professorat de la Universitat de Barcelona 19-11-2020 15-12-2020 Open
Convocatòria 2020 de reconeixement de l'activitat docent del professorat per a l'assignació del complement per mèrits docents (estatals/bàsics) 04-12-2020 04-12-2020 Open
Convocatòria AQU dels trams de transferència autonòmics 09-10-2020 09-10-2020 Open
Convocatòria 2019 per a la valoració de mèrits de gestió del professorat funcionari i contractat 11-06-2020 11-06-2020 Open
Convocatòria 2019 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (tram docent autonòmic) 18-02-2020 10-03-2020 Open
Convocatòria AQU 2020 dels trams de recerca autonòmics 09-01-2020 09-01-2020 Open
Electronic office