Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de dues places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011

Data de publicació:
13-09-2019
Data de modificació:
27-02-2020
Estat:
Oberta

RSS

7 publicacions
Convocatòria de concurs de dues places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
13/09/2019 11:00 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 13 de setembre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen dues places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l’Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 16 setembre de 2019 i finalitza el dia 14 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Enllaç a l'Acord sobre la desvinculació acadèmica com a requisit per accedir a la categoria de professorat permanent (Catedràtic i Agregat) i com a mèrit per accedir a la categoria de professorat lector (aprovat en Comissió Delegada de Personal Docent i Investigador el 22 d'octubre de 2018).

 

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de dues places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de dues places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
22/01/2020 13:07 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement de Pediatria, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Sant Joan de Déu, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Pediatria, es reunirà el proper dia 26 de febrer de 2020 a les 8:00 hores a l’aula 10, Aulari Sant Joan de Déu de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 8:15 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Ciències Clíniques per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
31/01/2020 12:52 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Ciències Clíniques, àrea de coneixement d’Obstetrícia i Ginecologia, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Sant Joan de Déu, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia, es reunirà el proper dia 21 de febrer de 2020 a les 8:00 hores a la sala d’actes, pavelló govern,1ª planta, campus Bellvitge, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 8:30 hores.

Proposta de provisió de plaça del concurs de dues places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
Propostes de provisió de plaça del concurs de dues places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
Seu electrònica