Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)

Data de publicació:
13-09-2019
Data de modificació:
03-03-2020
Estat:
Oberta

RSS

10 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
13/09/2019 13:18 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 13 de setembre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure).

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 16 setembre de 2019 i finalitza el dia 14 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Enllaç a l'Acord sobre la desvinculació acadèmica com a requisit per accedir a la categoria de professorat permanent (Catedràtic i Agregat) i com a mèrit per accedir a la categoria de professorat lector (aprovat en Comissió Delegada de Personal Docent i Investigador el 22 d'octubre de 2018).

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Calendari de fases del concurs del Departament de Ciències Fisiològiques de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
15/01/2020 09:37 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat catedràtic en règim de contracte laboral del Departament de Ciències Fisiològiques, àrea de coneixement de Fisiologia, perfil docent Fisiología i biofísica, perfil investigador Fisiologia i biofísica, es reunirà el proper dia 28 de gener de 2020 a les 9:30 hores a la Sala d’Actes, Pavelló de Govern de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores.

Proposta de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Proposta de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Calendari de fases del concurs del Departament de Matemàtiques i Informàtica de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
29/01/2020 13:07 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar les plaçes de professorat catedràtic en règim de contracte laboral del Departament de Matemàtiques i Informàtica, àrea de coneixement d'Àlgebra, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 19 de febrer de 2020 a les 9:00 hores a l‘Aula IMVB de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Calendari de fases del concurs del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmaceùtica i Fisicoquímica de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
24/02/2020 11:03 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar les plaçes de professorat catedràtic en règim de contracte laboral del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica, àrea de coneixement Química Física, perfil docent Fisicoquímica, perfil investigador Fotobiologia, es reunirà el proper dia 2 de març de 2020 a les 13:00 hores a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 13:30 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure)
Seu electrònica