Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018

Data de publicació:
20-09-2019
Data de modificació:
06-03-2020
Estat:
Oberta

RSS

9 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
20/09/2019 10:37 - Registre de publicació

En el BOE de dia 20 de setembre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places del cos docent de professor titular d’universitat, vinculades amb l’Hospital Clinic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 23 de setembre de 2019 i finalitza el dia 21 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
24/01/2020 08:49 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor titular d’universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement de Cirurgia, perfil docent Cirurgia Digestiva, perfil investigador Cirurgia Digestiva, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Cirurgia General de l’Aparell Digestiu, es reunirà el proper dia 10 de febrer de 2020 a les 9:00 hores a l’aula 14 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
24/01/2020 12:41 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor titular d’universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement de Traumatologia i Ortopedia, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Traumatologia i Ortopedia, es reunirà el proper dia 19 de febrer de 2020 a les 8:30 hores a l’aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
31/01/2020 12:33 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor titular d’universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement d’Obstetricia i Ginecologia, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Obstetricia i Ginecologia, es reunirà el proper dia 5 de març de 2020 a les 8:00 hores a l’aula 05, campus Clínic, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 8:30 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Propostes de provisió de plaça del concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Propostes de provisió de plaça del concurs d'accés de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Seu electrònica