Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)

Data de publicació:
20-09-2019
Data de modificació:
04-12-2019
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
20/09/2019 12:55 - Registre de publicació

En el BOE de dia 20 de setembre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places del cos docent de catedràtics d’universitat (torn lliure).

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 23 de setembre de 2019 i finalitza el dia 21 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

 

Modificació de la resolució de 30 de juliol de 2019 per la qual es convoquen a concurs d'accés diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
28/10/2019 10:15 - Registre de publicació

En el BOE d'avui, 28 d'octubre de 2019, es fa pública la resolució de 2 d'octubre de 2019 de la Universitat de Barcelona de rectificació de l'àrea de coneixement d'una plaça convocada per Resolució de data 30 de juliol de 2019.

El nou termini de presentació de sol·licituds per aquesta plaça comença el dia 29 d'octubre de 2019 i finalitza el 26 de novembre de 2019 (ambdós inclosos).

Els interessats legítims que van presentar sol·licitud de participació per a la plaça referenciada es considera que mantenen la sol·licitud, no obstant poden esmenar-la en el termini indicat, o renunciar a la mateixa.

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de la plaça de catedràtics d'universitat del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular, àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució de 5 de novembre de 2019, per la qual s'amplia el termini màxim per dictar proposta d'adjudicació de la plaça de l'àrea de Bioquímica i Biologia Molecular
04/12/2019 18:37 - Registre de publicació

En el BOE d'avui, 4 de desembre de 2019, es fa pública la resolució de 5 de novembre de 2019 de la Universitat de Barcelona, d'ampliació del termini màxim per dictar proposta d'adjudicació de la plaça de l'àrea de Bioquímica i Biologia Molecular.

Seu electrònica