Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)

Data de publicació:
20-09-2019
Data de modificació:
18-11-2019
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
20/09/2019 13:37 - Registre de publicació

En el BOE de dia 20 de setembre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places del cos docent de catedràtics d’universitat (promoció interna).

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 23 de setembre de 2019 i finalitza el dia 21 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
Modificació de la resolució de 13 de novembre de 2019 per la qual es declara la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
18/11/2019 14:38 - Registre de publicació

En el dia d'avui, 18 de novembre de 2019, es fa pública la resolució de 15 de novembre de 2019 de la Universitat de Barcelona de correcció d'errades de la Resolució de 13 de novembre de 2019.

S'ha detectat una errada en la llista provisional de la plaça del Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica, àrea de coneixement Electrònica.

En relació a la plaça objecte de la present rectificació, el nou termini de 10 dies hàbils comença el dia 19 de novembre de 2019 i finalitza el 2 de desembre de 2019 (ambdós inclosos).  

Seu electrònica