Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)

Data de publicació:
20-09-2019
Data de modificació:
15-06-2020
Estat:
Oberta

RSS

62 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
20/09/2019 13:37 - Registre de publicació

En el BOE de dia 20 de setembre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places del cos docent de catedràtics d’universitat (promoció interna).

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 23 de setembre de 2019 i finalitza el dia 21 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
Modificació de la resolució de 13 de novembre de 2019 per la qual es declara la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
18/11/2019 14:38 - Registre de publicació

En el dia d'avui, 18 de novembre de 2019, es fa pública la resolució de 15 de novembre de 2019 de la Universitat de Barcelona de correcció d'errades de la Resolució de 13 de novembre de 2019.

S'ha detectat una errada en la llista provisional de la plaça del Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica, àrea de coneixement Electrònica.

En relació a la plaça objecte de la present rectificació, el nou termini de 10 dies hàbils comença el dia 19 de novembre de 2019 i finalitza el 2 de desembre de 2019 (ambdós inclosos).  

Calendari de fases del concurs del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
08/01/2020 11:58 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, àrea de coneixement de Nutrició i Bromatologia, perfil docent de Nutrició, perfil investigador d’Alimentació i comportament, es reunirà el proper dia 23 de gener de 2020 a les 9:00 hores a l’Aula 3. Edifici La Masia del Campus Torribera.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
09/01/2020 10:10 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar les places de catedràtic d'universitat del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada, àrea de coneixement d’Economia Aplicada, perfil docent d’Econometria i estadística, perfil investigador d’Economia regional i urbana, es reunirà el proper dia 16 de gener de 2020 a les 10:30 hores a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 11:15 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
09/01/2020 11:11 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular, àrea de coneixement de Nutrició i Bromatologia, perfil docent de Les pròpies de l’àrea, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 22 de gener de 2020 a les 10:30 hores a l’Aula de Graus de la Facultat de Biologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 11:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Física Aplicada per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
10/01/2020 12:39 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d'universitat del Departament de Física Aplicada, àrea de coneixement d’Òptica, perfil docent de Les pròpies de l’àrea, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 20 de gener de 2020 a les 16:00 hores al Seminari del Departament de Física Aplicada de la Facultat de Física.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 16:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
10/01/2020 13:11 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar les plaçes de catedràtic d'universitat del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular, àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular, perfil docent de Les pròpies de l’àrea, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 29 de gener de 2020 a les 9:30 hores a l’Aula de Graus de la Facultat de Biologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Bioquímica i Fisiologia per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
Temporalment despublicat - Registre de publicació
Seu electrònica