Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places)

Data de publicació:
21-10-2019
Data de modificació:
22-07-2020
Estat:
Oberta

RSS

14 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places)
21/10/2019 13:03 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 21 d’octubre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 22 d’octubre de 2019 i finalitza el dia 19 de novembre de 2019 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat.

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places). Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs del Departament de Física Quàntica i Astrofísica per a places de professor agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places)
11/02/2020 13:54 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 del Departament Física Quàntica i Astrofísica, àrea de coneixement de Física Teòrica, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 17 de febrer de 2020 a les 11:00 hores, a l’A724 de la Facultat de Física

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 11:30 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places)
Calendari de fases del concurs del Departament d'Història i Arqueologia per a places de professor agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places)
20/02/2020 14:00 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 del Departament d'Història i Arqueologia, àrea de coneixement Arqueologia, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Bioarqueologia i arqueometria, es reunirà el proper dia 13 de març de 2020 a les 9:00 hores, al Seminari Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història.

L'acte de presentació es farà el mateix dia a les 10:00 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i Història.

Nova composició per renúncia d'un membre de la comissió del concurs de professorat agregat permanent següent:
26/02/2020 09:12 - Registre de publicació

Centre: Facultat de Geografia i Història

Departament: Història i Arqueologia

Categoria: Professor Agregat

Àrea de coneixement: Arqueologia

Perfil: Docent: Les pròpies de l’àrea

            Investigador: Bioarqueologia y arqueometría

Calendari de fases del concurs del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia per a places de professor agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places)
02/03/2020 11:07 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, àrea de coneixement Psicobiologia, perfil docent Psicofisiologia, perfil investigador Psicofisiologia de la percepció i el control del motor, es reunirà el proper dia 23 de març de 2020 a les 8:30 hores a la Sala de Graus de la Facultat de Psicologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Filosofia per a places de professor agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places)
10/03/2020 11:49 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 del Departament de Filosofia, àrea de coneixement Lògica i Filosofia de la Ciència, perfil docent Filosofia de la ment i filosofía del llenguatge, perfil investigador Filosofia de la ment i filosofia del llenguatge, es reunirà el proper dia 13 de març de 2020 a les 10:30 hores al Seminari Ramón Llull de la Facultat de Filosofia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 11:00 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (5 places)
Seu electrònica