Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure), vinculada amb l'Hospital Mútua de Terrassa, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 27 de maig de 2009

Data de publicació:
28-02-2020
Data de modificació:
06-11-2020
Estat:
Oberta

RSS

7 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure), vinculada amb l'Hospital Mútua de Terrassa, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 27 de maig de 2009
28/02/2020 09:51 - Registre de publicació

En el BOE de dia 28 de febrer de 2020, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoca una plaça del cos docent de catedràtics d’universitat (torn lliure), vinculada amb l’Hospital Mútua de Terrassa, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital de data 27 de maig de 2009.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 2 de març de 2020 i finalitza el dia 27 de març de 2020 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Nota informativa de la resolució del rector d'11 de juny de 2020 i de la Instrucció d'aplicació a la tramitació telemàtica de processos selectius de PDI
Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure), vinculada amb l'Hospital Mútua de Terrassa, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 27 de maig de 2009
Llistat defintiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure), vinculada amb l'Hospital Mútua de Terrassa, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 27 de maig de 2009. Nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure) vinculades amb l'Hospital Mútua de Terrassa, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 27 de maig de 2009
08/10/2020 12:01 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d’universitat del Departament de Medicina, àrea de coneixement Medicina, perfil docent Semiologia general i propedèutica clínica, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat Mútua de Terrassa, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Medicina Interna, es reunirà el proper dia 30 d’octubre de 2020 a les 8:30 hores a l’aula 10 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:00 hores.

Proposta de provisió de la convocatòria de concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure), vinculada amb l'Hospital Mútua de Terrassa, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 27 de maig de 2009
Seu electrònica