Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011

Data de publicació:
02-03-2020
Data de modificació:
17-11-2020
Estat:
Oberta

RSS

7 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
02/03/2020 10:01 - Registre de publicació

En el BOE de dia 2 de març de 2020, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoca una plaça del cos docent de catedràtics d’universitat (promoció interna), vinculada amb l’Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 3 de març de 2020 i finalitza el dia 30 de març de 2020 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Nota informativa de la resolució del rector d'11 de juny de 2020 i de la Instrucció d'aplicació a la tramitació telemàtica de processos selectius de PDI
Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011. Nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places del cos docent de catedràtics d¿universitat (promoció interna) vinculades amb l'Hospital Sant Joan de Déu, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 5 de maig de 2011
08/10/2020 13:01 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de catedràtic d’universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement Pediatria, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat Hospital Sant Joan de Déu, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Pediatria, es reunirà el proper dia 4 de novembre de 2020 a les 9:00 hores a l’aula Plaza –Hospital Sant Joan de Déu.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Proposta de provisió de plaça del concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna), vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 5 de maig de 2011
Seu electrònica