Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)

Data de publicació:
01-09-2020
Data de modificació:
04-02-2021
Estat:
Oberta

RSS

165 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
01/09/2020 15:40 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 1 de setembre de 2020, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimecres 2 de setembre de 2020 i finalitza el dia 1 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places). Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
14/12/2020 13:38 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selección ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

 

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

 

Calendari de fases del concurs del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
16/12/2020 11:52 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació, àrea de coneixement Psicologia Bàsica, perfil Psicologia de l’aprenentatge, es reunirà el proper dia 12 de gener de 2021 a les 9 hores per sessió telemática.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemática a les 10:00 hores.

 

 

Calendari de fases del concurs del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
17/12/2020 16:24 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica, àrea de coneixement Toxicologia, perfil Teratologia, es reunirà el proper dia 26 de gener de 2021 a les 8:30 hores per sessió telemática.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemática a les 9:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
17/12/2020 17:09 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada, àrea de coneixement Economia Aplicada, perfil Econometria, es reunirà el proper dia 2 de febrer de 2021 a les 9:00 hores per sessió telemática.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemática a les 9:15 hores.

 

Calendari de fases del concurs del Departament de Matemàtiques i Informàtica per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
18/12/2020 13:19 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Matemàtiques i Informàtica, àrea de coneixement Anàlisi Matemàtica, perfil Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 2 de febrer de 2021 a les 9:30 hores per sessió telemática.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemática a les 11:00 hores.

 

Calendari de fases del concurs del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
18/12/2020 13:57 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual, àrea de coneixement Biblioteconomia i Documentació, perfil Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 15 de gener de 2021 a les 9:00 hores per sessió telemática.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemática a les 10:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
18/12/2020 14:56 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient, àrea de coneixement Edafologia i Química Agrícola, perfil Sanitat ambiental i Edafologia, es reunirà el proper dia 19 de gener de 2021 a les 10:00 hores per sessió telemática.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemática a les 11:00 hores.

La presentació i les proves, son actes públics i aquells que hi vulguin assistir com a tal, han de comunicar-ho per correu-e a oag.farmacia@ub.edu o personal.academic@ub.edu, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, indicant el seu nom i cognoms, així com el seu correu-e.

Calendari de fases del concurs del Departament de Biomedicina per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
18/12/2020 15:41 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Biomedicina, àrea de coneixement Fisiologia, perfil Neurofisiologia de la sinapsi, es reunirà el proper dia 22 de gener de 2021 a les 9:00 hores a l’Aula Vidal Sivilla, Facultat de Medicina i CCSS, C/Casanova 143.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Seu electrònica