Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)

Data de publicació:
01-09-2020
Data de modificació:
04-02-2021
Estat:
Oberta

RSS

165 publicacions
Calendari de fases del concurs del Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
12/01/2021 08:15 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, àrea de coneixement Infermeria, perfil Anatomia, es reunirà el proper dia 26 de gener de 2021 a les 11:00 hores per sessió telemàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica després de la constitució.

 

Calendari de fases del concurs del Departament de Sociologia per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
12/01/2021 08:27 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Sociologia, àrea de coneixement Sociologia, perfil Tècniques d’investigació social quantitatives, es reunirà el proper dia 27 de gener de 2021 a les 10:00 hores per sessió telemàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica a les 12 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
12/01/2021 09:26 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, àrea de coneixement Història i Institucions Econòmiques, perfil Història i Institucions Econòmiques, es reunirà el proper dia 2 de febrer de 2021 a les 10:00 hores per sessió telemàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica a les 11:30 hores.

 

Qualsevol persona interessada a assistir com a públic a la presentació ho ha de sol·licitar mitjançant correu electrònic adreçat a Personal Acadèmic (personal.academic@ub.edu) amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. En la petició s'haurà de facilitar el nom i cognoms i el correu electrònic per possible la connexió. El nombre màxim d'assistents el determina el president i/o secretari del tribunal en funció de les possibilitats de la plataforma.

Calendari de fases del concurs del Departament d'Història i Arqueologia per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
12/01/2021 09:48 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar les places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d’Història i Arqueologia, àrea de coneixement Història Medieval, perfil Arqueologia medieval, es reunirà el proper dia 11 de febrer de 2021 a les 9:30 hores al Seminari Història Contemporània, Facultat de Geografia i Història.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
12/01/2021 10:27 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Medicina, àrea de coneixement Medicina, perfil Recerca Biomèdica, es reunirà el proper dia 5 de febrer de 2021 a les 8:00 hores a l’Aula 14, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 8:30 hores.

Acords de la comissió amb criteris específics i barem. Anunci de l'acte de presentació de la plaça:
12/01/2021 13:17 - Registre de publicació

Centre: Facultat de Psicologia

Departament: Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

Categoria: Professor Agregat

Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica

Núm. Places: 1

Perfil: Psicologia de l'aprenentatge

Acords de la comissió amb criteris específics i barem de la plaça:
12/01/2021 13:47 - Registre de publicació

Centre: Facultat de Dret
Departament: Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret
Categoria: Professor Agregat
Àrea de coneixement: Ciència Política i de l'Administració
Núm. Places: 1
Perfil: Les pròpies de l'àrea

Nova composició per renúncia d'un membre de la comissió del concurs de professorat agregat permanent següent:
13/01/2021 08:09 - Registre de publicació

 

Centre: Facultat d’Educació

Departament: Didàctiques Aplicades

Categoria: Professor agregat

Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió Plàstica

Núm. Places: 1

Perfil: Didàctica d’Educació Visual i Plàstica (0-12 anys)

 

Calendari de fases del concurs del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
13/01/2021 11:23 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos, àrea de coneixement Filologia Alemanya, perfil Llengua alemanya, es reunirà el proper dia 22 de gener de 2021 a les 9:00 hores per sessió telemàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica a les 9:45 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Filosofia per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places)
13/01/2021 11:34 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Filosofia, àrea de coneixement Filosofia, perfil Filosofia del llenguatge i filosofía de la ment, es reunirà el proper dia 27 de gener de 2021 a les 10:00 hores per sessió telemàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica a les 10:30 hores.

Qualsevol persona interessada a assistir com a públic ho ha de sol.licitar amb un correu electrònic

tramès a Personal Acadèmic (personal.academic@ub.edu) o a l’Oficina d’afers generals de la Facultat

de Filosofia (oag.fgh@ub.edu) amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

Seu electrònica