Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Plaça del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i Àrea de coneixement de Zoologia

Data de publicació:
11-03-2021
Data de modificació:
05-05-2021
Estat:
Oberta

RSS

7 publicacions
Calendari de sessió constitutiva i acte de presentació
Publicació dels criteris específics i barem de valoració de la plaça del concurs del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (àrea de coneixement: Zoologia Perfil Entomologia) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 13-11-2020) per la qual es convoquen diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna (19 places)
Publicació l'anunci de l 'acte de presentació i dels acords adoptats a l¿acte de presentació de la plaça del concurs del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (àrea de coneixement: Zoologia Perfil Entomologia) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 13-11-2020) per la qual es convoquen diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna (19 places)
Publicació del resultat de la votació de la primera prova de la plaça del concurs del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (àrea de coneixement: Zoologia Perfil Entomologia) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 13-11-2020) per la qual es convoquen diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna (19 places)
Publicació del resultat de la votació de la segona prova de la plaça del concurs del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (àrea de coneixement: Zoologia Perfil Entomologia) convocatòria corresponent a la resolució del 20 d'octubre de 2020 (DOGC 13-11-2020) per la qual es convoquen diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna (19 places)
Proposta d'adjudicació de la plaça
Seu electrònica