Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria d'ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Convocatoria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Call for applications for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023

Data de publicació:
02-07-2021
Data de modificació:
06-07-2022
Estat:
Oberta

RSS

12 publicacions
Convocatòria d'ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Convocatoria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Call for applications for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023
02/07/2021 08:52 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona de data 28 de juny de 2021 per la qual es convoquen els ajuts concedits a la Universitat de Barcelona per l’Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig, per la qual es concedeixen les subvencions previstes al Reial decret 289/2021, de 20 d’abril.

 

Convocatòria d’ajuts en català

 

 

En el día de hoy se hace pública la resolución de la Universidad de Barcelona de fecha 28 de junio de 2021 por la que se convocan las ayudas concedidas a la Universidad de Barcelona en la Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, por la que se conceden las subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril.

 

Convocatoria de ayudas en castellano

 

 

Today the University of Barcelona has published a resolution dated 28 June 2021 officially opening the call for applications for grants allocated to the UB under Ministerial Order UNI/551/2021, of 26 May, which released the subsidies provided for in Royal Decree 289/2021, of 20 April.

 

Call for applications for grants in english

Publicació de la Resolució del llistat provisional de persones admeses i excloses i del nomenament de les comissions avaluadores de la convocatòria d'ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Publicación de la Resolución del listado provisional de personas admitidas y excluidas y del nombramiento de las comisiones evaluadoras de la convocatoria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Publication of the Resolution of provisional list of admitted and excluded applicants and the appointments of the selection committees for the call for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023
Publicació de la Resolució del rector per la que es rectifica la llista provisional de persones admeses i excloses a la Convocatòria d'ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021/2023/ Publicación de la Resolución del rector por la cual se rectifica la lista provisional de personas admitidas y excluidas en la Convocatoria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021/2023/ Publication of the Resolution of the rector rectifying the provisional list of admitted and excluded candidates to the requalification call for applications for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023
Resolució del rector per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses de la Convocatòria d'ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 i la distribució de les candidatures a les comissions avaluadores / Resolución del rector por la que se hace pública la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la convocatoria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 y la distribución de las candidaturas a las comisiones evaluadoras / Resolution of the Rector approving the definitive list of candidates admitted to and excluded from the selection process for the award of grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023 and notifying the selection committees of the distribution of candidates admitted for each type of grant
Actes de constitució de les Comissions Avaluadores i criteris específics / Actas de constitución de las Comissiones Evaluadoras y criterios específicos / Constitution acts of Selection Committees and specific criteria
Publicacions de les comissions avaluadores / Publicaciones de las comisiones evaluadoras / Publications of the Selection committees
Publicació de la Resolució del rector per la qual es modifica la llista definitiva (edició en llengua catalana) de persones admeses i excloses a la Convocatòria d'ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021/2023
Publicació de la Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s'adjudiquen els ajuts de la convocatòria de requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Publicación de Resolución de la Universidad de Barcelona por la cual se adjudican las ayudas de la convocatoria de recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Publication of Resolution of the University of Barcelona awarding grants under the call for applications for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023
Publicació de Resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es fan públiques renúncies i es fa pública crida a les llistes d'espera prioritzades dels ajuts de la convocatòria de Requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Publicación de Resolución de la Universidad de Barcelona por la cual se hacen públicas las renuncias y se hace pública la llamada a las listas de espera priorizadas de las ayudas de la convocatoria de Recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Publication of the Resolution of the University of Barcelona for which become public resignations and become public call for the prioritzed waiting lists of the aids of the call for Requalification of the Spanish university system for 2021-2023 are made public
Publicació de Resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es fan públiques noves renúncies i es fa pública crida a les llistes d'espera prioritzades dels ajuts de la convocatòria de Requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Publicación de Resolución de la Universidad de Barcelona por la cual se hacen públicas nuevas renuncias y se hace pública la llamada a las listas de espera priorizadas de las ayudas de la convocatoria de Recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Publication of the Resolution of the University of Barcelona for which become public the new resignations and become public call for the prioritzed waiting lists of the aids of the call for Requalification of the Spanish university system for 2021-2023 are made public
Seu electrònica