Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Dret del concurs de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2022-2023

Data de publicació:
07-06-2022
Data de modificació:
06-09-2022
Estat:
Oberta

RSS

6 publicacions
Relació de places de la Facultat de Dret
07/06/2022 11:10 - Registre de publicació

Departament de Dret Privat

 

Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

 

Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

 

 

Departament de Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

 

Tornar a la convocatòria 

Resolució de 23 de juny de 2022 per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic, places convocades a la Facultat de Dret
23/06/2022 12:49 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos (del 27 de juny a l’1 de juliol), mitjançant el tràmit telemàtic específic.

 

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses i nomenament de les comissions de selecció al concurs de les places de professorat associat adscrites a la Facultat de Dret, convocades per Resolució del rector de 31 de maig de 2022
Publicació de les propostes d'adjudicació de les places de professorat associat convocades a la Facultat de Dret, a la Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2022-2023
Publicació d'una nova proposta d'adjudicació per a la plaça 00044503 de professor associat convocada al Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari, publicada a la convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2022-2023
Publicació d'una nova proposta d'adjudicació per a la plaça 00044569 de professor associat de l'àrea de Dret Penal, convocada al Departament de Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, publicada a la convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2022-2023
Seu electrònica