Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Clínic - del concurs de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2022-2023

Data de publicació:
07-06-2022
Data de modificació:
29-07-2022
Estat:
Oberta

RSS

6 publicacions
Relació de places de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Clínic
07/06/2022 11:08 - Registre de publicació

Departament de Biomedicina

 

Departament de Fonaments Clínics

 

Departament de Medicina

 

Departament de Cirurgia  i Especialitats Medicoquirúrgiques

 

Tornar a la convocatòria 

Resolució del 28 de juny de 2022, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2022-2023 (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Clínic)
28/06/2022 09:39 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

 

Resolució del 6 de juliol de 2022, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic adscrit a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic). Nomenament dels membres de les comissions que ha de resoldre el concurs.
Esmena al nomenament dels membres d'una comissió del departament de Medicina que ha de resoldre les places: 00037888--00036074--00044473--00044479--00036073--00037860, del concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic adscrit a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic).
Publicació de les propostes d'adjudicació de les places del concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic).
27/07/2022 14:26 - Registre de publicació

Consulteu les propostes d'adjudicació i la llista de priorització de cada plaça, segons el departament de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic). convocant de la plaça, aprovades per la Comissió de Professorat de la Facultat del 22 de juliol de 2022.

Publicació de les propostes d'adjudicació de les places del concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic).
29/07/2022 17:32 - Registre de publicació

Consulteu les propostes d'adjudicació i la llistes de priorització de cada plaça, segons el departament de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic). convocant de la plaça, aprovades per la Comissió de Professorat de la Facultat.

Seu electrònica