Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Biologia del concurs de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2022-2023

Data de publicació:
07-06-2022
Data de modificació:
13-07-2022
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Relació de places de la Facultat de Biologia
07/06/2022 11:11 - Registre de publicació

Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

 

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

 

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

 

Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

 

Tornar a la convocatòria 

Resolució del 22 de juny de 2022, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2022-2023 (Facultat de Biologia)
22/06/2022 12:01 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, establert per raons d’urgència,  a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos (del 23 al 30 de juny)mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs (tràmit electrònic disponible a

tràmit telemàtic específic

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de l'1 de juliol de 2022, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2022-2023 (Facultat de Biologia)
Resolució de la Degana de la Facultat de Biologia, per la qual es fa pública la rectificació d'errors a la llista definitiva de persones admeses i excloses als concursos per proveir diverses places de professorat associat en règim de contracte laboral temporal (resolució del rector de data 31 de maig de 2022 Núm. 8683 - 7.6.2022)
Seu electrònica