Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria complementària d'ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Convocatoria complementaria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Complementary call for applications for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023

Data de publicació:
07-06-2022
Data de modificació:
17-02-2023
Estat:
Oberta

RSS

6 publicacions
Convocatòria complementària d'ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Convocatoria complementaria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Complementary call for applications for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023
07/06/2022 14:43 - Registre de publicació

En el dia avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona de data 1 de juny de 2022 per la qual es convoquen nous ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per al 2021-2023, en el marc del que disposa l’Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig, per la qual es concedeixen les subvencions previstes al Reial decret 289/2021, de 20 d’abril. Convocatòria complementària.

Convocatòria d’ajuts en català

 

En el día de hoy se hace pública la resolución de la Universidad de Barcelona de fecha 1 de junio de 2022 por la que se convocan nuevas ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023, en el marco de lo dispuesto en la Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, por la que se conceden las subvenciones previstas en el Real decreto 289/2021, de 20 de abril. Convocatoria complementaria.

Convocatoria de ayudas en castellano

 

Today the University of Barcelona has published a resolution dated 1 June 2022 officially opening the call for new grants applications for the Spanish University System requalification for the period 2021-2023, regulated  by  Order UNI/551/2021, of 26 May, which awards the subsidies provided for in Royal Decree 289/2021, of April 20. Complementary call.

Call for applications for grants in english

Resolució del llistat provisional de persones admeses i excloses i del nomenament de les comissions avaluadores de la convocatòria complementària d'ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Resolución del listado provisional de personas admitidas y excluidas y del nombramiento de las comisiones evaluadoras de la convocatoria complementaria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Resolution of provisional list of admitted and excluded applicants and the appointments of the selection committees for the complementary call for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023
Resolució per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses de la Convocatòria complementària d'ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 i la distribució de les candidatures a les comissions avaluadores / Resolución por la que se hace pública la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la convocatoria complementaria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 y la distribución de las candidaturas a las comisiones evaluadoras / Resolution approving the definitive list of candidates admitted and excluded from the complementary selection process for the award of grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023 and notifying the selection committees of the distribution of candidates admitted for each type of grant
Actes de constitució de les Comissions avaluadores i criteris específics de la convocatòria complementària d'ajuts per la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Actas de constitución de las Comisiones evaluadoras y criterios específicos de la convocatoria complementaria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Constitution acts of selection committees and specific criteria for the complementary call for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023
Resolució de la Universitat de Barcelona per la qual s'adjudiquen els ajuts de la convocatòria complementària de requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 / Resolución de la Universidad de Barcelona por la cual se adjudican las ayudas de la convocatoria complementaria de recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 / Resolution of the University of Barcelona awarding grants under the complementary call for applications for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023
Publicació de la resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es fa pública l'ampliació de l'adjudicació dels ajuts de la convocatòria complementària d'ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023 /Publicación de la resolución de la Universitat de Barcelona por la cual se hace pública la ampliación de la adjudicación de las ayudas de la convocatoria complementaria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 /Publication of the resolution of the University of Barcelona for the extension of the adjudication of the grants of the complementary call for applications for grants for the requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023
Seu electrònica