Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveir 3 places de professorat lector de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (juliol 2022)

Data de publicació:
15-07-2022
Data de modificació:
23-09-2022
Estat:
Oberta

RSS

6 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir 3 places de professorat lector de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (juliol 2022)
15/07/2022 10:17 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es convoquen concursos públics per a la selecció de professorat lector.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 18 de juliol de 2022 i finalitza el 2 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Per participar en la convocatòria cal accedir a la sol·licitud disponible en línia al següent link: formulari de sol·licitud, el qual romandrà operatiu durant el termini de presentació de sol·licituds.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i el procediment, us podeu adreçar a partir del dia 18 de juliol a l’oficina d'afers generals de l’administració de centre corresponent indicada a l'annex de la Resolució.

Renuncia a una sol·licitud presentada
05/09/2022 13:56 - Registre de publicació

Per renunciar a una sol·licitud presentada, podreu fer-ho mitjançant aquest tràmit electrònic: http://www.ub.edu/tramitsperseu/concursPdi/faces/inici.xhtml?id=195

 

Tràmit d'esmenes
05/09/2022 14:28 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitvament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat lector adscrites a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus de Bellvitge.
08/09/2022 11:23 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat lector adscrites a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, campus de Bellvitge. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre el concurs.
Seu electrònica