Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor lector en el marc del Programa Serra Húnter

Data de publicació:
04-10-2017
Data de modificació:
21-06-2018
Estat:
Oberta
5 publicacions
Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor lector en el marc del Programa Serra Húnter
04/10/2017 13:41 - Registre de publicació

Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor lector en el marc del Programa Serra Húnter

En data 3 d’octubre de 2017 ha estat publicada al DOGC la resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 20 de setembre, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

  CALENDARI

  • Període de presentació de sol·licituds
    Del dia 4 d’octubre de 2017 al dia 2 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu).

Documentació a presentar en un concurs Serra Húnter

Documents a presentar en els registres públics de la Universitat o per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

  • Sol·licitud corresponent, degudament signada i registrada dins del termini establert a la resolució de la convocatòria. Amb la signatura de la sol·licitud la persona candidata declara que compleix els requisits generals i específics establerts a les bases de la resolució de la convocatòria.
  • Fotocòpia del DNI o del passaport
  • Títol de Doctor/a, o resguard d'haver sol·licitat el títol. En el cas que el títol no hagi estat expedit per una universitat espanyola o reconegut en el país, per a la firma del contracte serà necessari que hagi estat homologat amb el caràcter oficial a Espanya.
  • Acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, corresponent a la categoria.

 

 Documentació a presentar per correu electrònic en format pdf

(1) Les persones que van presentar la documentació a la Direcció del Pla Serra Húnter en la primera part del procés de selecció, poden optar per no aportar novament aquesta documentació i autoritzar la Universitat de Barcelona a utilitzar la documentació presentada a la Direcció del Pla Serra Húnter. Si s’opta per aquesta opció, cal indicar-ho en l’imprès d’inscripció.

 És important que al “subject” del correu especifiqueu el codi del concurs.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu).

Llistat provisional de persones admeses i excloses del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
Llistat definitiu de persones admeses i excloses del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
Comunicacions de les Comissions de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
Seu electrònica