Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveïr un d¿investigador postdoctoral en el Departament d¿investigador postdoctoral en el Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística a càrrec del projecte ¿Hacia una modulación basada en riesgo de los flujos de carbono implicados en la eliminación biológica de contaminantes orgánicos en suelos (MICRONET). PID2019-109700RB-C22/AEI/10.13039/501100011033. (IP: Dra. Magdalena Grifoll Ruíz) (POST16315112022)

Data de publicació:
15-11-2022
Data de modificació:
05-12-2022
Estat:
Tancada

RSS

4 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveïr un d¿investigador postdoctoral en el Departament d¿investigador postdoctoral en el Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística a càrrec del projecte ¿Hacia una modulación basada en riesgo de los flujos de carbono implicados en la eliminación biológica de contaminantes orgánicos en suelos (MICRONET). PID2019-109700RB-C22/AEI/10.13039/501100011033. (IP: Dra. Magdalena Grifoll Ruíz) (POST16315112022)
15/11/2022 16:09 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es convoca un concurs públic per a la contractació de personal investigador postdoctoral en el Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística  a càrrec del projecte  “Hacia una modulación basada en riesgo de los flujos de carbono  implicados en la eliminación biológica de contaminantes orgánicos en suelos (MICRONET). PID2019-109700RB-C22/AEI/10.13039/501100011033. (IP: Dra. Magdalena Grifoll Ruíz)   (POST16315112022)

 El termini de presentació de sol·licituds és des del 16 de novembre de 2022 al 29 de novembre de 2022 (ambdós inclosos)

Resolució per la qual es fa publica la llista definitiva d'admesos i la composició de la comissió de selecció corresponent al concurs a la selecció de personal investigador postdoctoral el Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística a càrrec del projecte Hacia una modulación basada en riesgo de los flujos de carbono implicados en la eliminación biológica de contaminantes orgánicos en suelos (MICRONET). PID2019-109700RB-C22/AEI/10.13039/501100011033. (IP: Dra. Magdalena Grifoll Ruíz) (POST16315112022)
Proposta d'adjudicació del contracte corresponent al concurs públic convocat per resolució de la degana de la Facultat de Biologia, de data 15 de novembre de 2022, per delegació del Rector per proveir un contracte d'investigador postdoctorals del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística a càrrec del projecte Hacia una modulación basada en riesgo de los flujos de carbono implicados en la eliminación biológica de contaminantes orgánicos en suelos (MICRONET). PID2019-109700RB-C22/AEI/10.13039/501100011033. (IP: Dra. Magdalena Grifoll Ruíz) (POST16315112022)
Seu electrònica