Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

UB-LE-212-001 - Fisiologia Vegetal/Plant physiology

Data de publicació:
31-01-2023
Data de modificació:
22-05-2023
Estat:
Oberta

RSS

6 publicacions
UB-LE-212-001 - Fisiologia Vegetal/Plant physiology
31/01/2023 10:37 - Registre de publicació

PRESIDENT/A - Giles Johnson - University of Manchester

SECRETARI/ÀRIA - Sergi Munné Bosch - Universitat de Barcelona

VOCAL 1 - Michela Zottini - Università degli studi di Padova

VOCAL 2 - Cinzia Margherita Bertea - Università degli studi di Torino

VOCAL 3 - Isabel Roldan-Ruiz - Institute of Agricultural, Fisheries and Food Research (ILVO)

 

SECRETARI/ÀRIA SUPLENT - Salvador Nogués Mestres - Universitat de Barcelona

SUPLENT - Katie J. Field - University of Sheffield

SUPLENT - Maria Rosa Abenavoli - Università Mediterranea di Reggio Calabria

SUPLENT - Ana-Luisa Fernando - Universidade Nova de Lisboa

SUPLENT - Quirico Migheli - Università degli Studi di Sassari

 

Tornar a la convocatòria / Return to the call

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Comunicació de la llista de superació de la primera fase / Notification of candidate shortlist
Comunicació de la data de celebració de la prova de selecció / Notification of date selection test
05/04/2023 11:54 - Registre de publicació

Les persones interessades a assistir com a públic ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic a personal.academic.concursos@ub.edu, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

 

*El nombre màxim d'assistents el determinarà el president i/o secretari del tribunal en funció del millor funcionament de la prova.

 

 

People interested in attending as public must request it through the e-mail personal.academic.concursos@ub.edu, at least forty-eight hours in advance.

 

*The maximum number of attendees will be determined by the president and/or secretary of the committee based on the best performance of the selection test.

Proposta de contractació prioritzada / Prioritized contract award proposal
Seu electrònica