Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular amb finançament a càrrec del projecte Desarrollo farmacéutico de un producto natural para combatir enfermedades neurodegenerativas que cursan con neuroinflamació PDC2022-133171-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR (POST16320032023) (IP. Dr. Rafael Franco)

Data de publicació:
21-03-2023
Data de modificació:
21-04-2023
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular amb finançament a càrrec del projecte Desarrollo farmacéutico de un producto natural para combatir enfermedades neurodegenerativas que cursan con neuroinflamació PDC2022-133171-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR (POST16320032023) (IP. Dr. Rafael Franco)
21/03/2023 11:21 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la Degana de la Facultat de Biologia, per delegació del Rector de la Universitat de Barcelona per la qual es convoca a concurs públic  la provisió d'un  contracte d’investigador postdoctoral en el Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular amb finançament a càrrec del projecte Desarrollo farmacéutico de un producto natural para combatir enfermedades neurodegenerativas que cursan con neuroinflamació” PDC2022-133171-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR (POST16320032023)

 El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de març de 2023 al 4 d’abril de 2023, ambdós inclosos

Resolució per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i la composició de la comissió de selecció corresponent al concurs per a la selecció d'un investigador postdoctoral en el Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular amb finançament a càrrec del projecte Desarrollo farmacéutico de un producto natural para combatir enfermedades neurodegenerativas que cursan con neuroinflamació PDC2022-133171-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR (POST16320032023)
proposta d'adjudicació del contracte corresponent al concurs públic convocat per resolució de la degana de la Facultat de Biologia, de data 20 de març de 2023, per delegació del Rector per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Bioquimica i Biomedicina Molecular a càrrec del projecte Desarrollo farmacéutico de un producto natural para combatir enfermedades neurodegenerativas que cursan con neuroinflamació PDC2022-133171-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR (POST16320032023) (IP. Dr. Rafael Franco)
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució del 18 d'abril de 2023 per la qual s'adjudica el contracte corresponent al concurs públic convocat per resolució de la degana de la Facultat de Biologia, de data 20 de març de 2023, per delegació del Rector per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular corresponent a la convocatòria (POST20032023)
Seu electrònica