Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Biologia

Data de publicació:
19-04-2023
Data de modificació:
01-06-2023
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Resolució de la degana , per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal (Facultat de Biologia)
04/05/2023 11:13 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils  a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos (del 5 al 18 de maig )mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs, tràmit electrònic disponible a

tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria

Resolució de la degana per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses composició dels membres de les comissions de selecció del concurs per a la selecció de professorat lector adscrites a la Facultat de Biologia, convocades per Resolució del rector de 27 de març de 2023.
Resolució de la degana per la que es fa pública la modificació de la composició de comissions de selecció nomenades per jutjar l'adjudicació de places de professorat LECTOR de la Facultat de Biologia, convocades a concurs per resolució del rector de 27 de març de 2023
Seu electrònica