Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Ciències de la Terra

Data de publicació:
19-04-2023
Data de modificació:
22-05-2023
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Relació de Places de la Facultat de Ciències de la Terra
Resolució del degà , per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal (Facultat de Ciències de la Terra)
04/05/2023 12:00 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils  a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos (del 5 al 18 de maig)mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs (tràmit electrònic disponible a

tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses composició dels membres de les comissions de selecció del concurs per a la selecció de professorat lector adscrites a la Facultat de Ciències de la Terra, convocades per Resolució del rector de 27 de març de 2023.
Seu electrònica