Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Dret

Data de publicació:
19-04-2023
Data de modificació:
22-05-2023
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Relació de places de la Facultat de Dret
19/04/2023 14:09 - Registre de publicació

Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret


00045748 - Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret - Dret Constitucional

 

 

Departament de Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals


00045751 - Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals - Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

 


Departament de Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals


00045752 - Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals -Dret Penal

 


Departament de Dret Privat


00045754 - Dret Privat - Dret Mercantil

 

 

Tornar a la convocatòria

Resolució del degà , per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal (Facultat de Dret)
04/05/2023 13:13 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos (del 5 al 18 de maig )mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs, tràmit electrònic disponible a http://www.ub.edu/tramitsperseu/esmenes/faces/inici.xhtml?id=157 Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal i el nomenament dels membres de les comissions de selecció (Facultat de Dret)
Seu electrònica