Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

PLACES DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Data de publicació:
20-04-2023
Data de modificació:
08-06-2023
Estat:
Oberta

RSS

2 publicacions
Relació de places de la Facultat de Geografia i Història
20/04/2023 11:57 - Registre de publicació

Departament d'Antropologia Social

00045756 - Antropologia Social - Antropologia Social

 

Departament de Geografia

00045758 - Geografia - Geografia Física

 

Departament d'Història de l'Art

00045759 - Història de l'Art - Història de l'Art

00045760 - Història de l'Art - Música

 

Departament d'Història i Arqueologia

00045761 - Història i Arqueologia - Arqueologia

00045762 - Història i Arqueologia - Història Antiga

00045763 - Història i Arqueologia - Història Contemporània

 

Tornar a la convocatòria

 

Resolució del Degà, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal (Facultat de Geografia i Història)

 

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils  a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos (del 11 al 24 de maig ) mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs, tràmit electrònic disponible a

 

tràmit telemàtic específic.

 

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria

 

 

 

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses i la composició dels membres de les comissions de selecció del concurs per a la selecció de professorat lector adscrites a la Facultat de Geografia i Història, convocades per Resolució del rector de 27 de març de 2023
Seu electrònica