Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

PLACES DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA

Data de publicació:
20-04-2023
Data de modificació:
22-05-2023
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Relació de places de la Facultat de Psicologia
Resolució del degà, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal (Facultat de Psicologia)
05/05/2023 14:07 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos (del 8 al 19 de maig )mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs, tràmit electrònic disponible a tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal i el nomenament dels membres de les comissions de selecció (Facultat de Psicologia).
Seu electrònica