Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat d'Educació

Data de publicació:
20-04-2023
Data de modificació:
16-06-2023
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Resolució de la degana, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal (Facultat d'Educació)
05/05/2023 14:36 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos (del 8 al 19 de maig )mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs, tràmit electrònic disponible a tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de la degana, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal i el nomenament dels membres de les comissions de selecció (Facultat d'Educació)
Resolució de la degana per la que es fa pública la modificació de la composició de comissions de selecció nomenades per jutjar l'adjudicació de places de professorat LECTOR de la Facultat d'Educació, convocades a concurs per resolució del rector de 27 de març de 2023
Resolució de la degana per la que es fa pública la modificació de la composició de la comissió de selecció nomenada per jutjar l'adjudicació de la plaça de professorat lector (00045774) de la Facultat d'Educació, convocades a concurs per resolució del rector de 27 de març de 2023
Seu electrònica