Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de 78 places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral

Data de publicació:
29-05-2023
Data de modificació:
03-10-2023
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Convocatòria de concurs de 78 places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
29/05/2023 12:59 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 29 de maig de 2023, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen 78 places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 30 de maig de 2023 i finalitza el dia 27 de juny de 2023 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de 78 places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
25/07/2023 16:53 - Registre de publicació

El termini del període d'esmenes comença el dimecres 26 de juliol de 2023 i finalitza el dia 29 d'agost de 2023 (ambdós inclosos).

Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de 78 places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
27/09/2023 13:59 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selecció ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

Seu electrònica