Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Geografia i Història

Data de publicació:
09-11-2023
Data de modificació:
16-01-2024
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Resolució del degà, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat lector de la Facultat de Geografia i Història, convocades per resolució del rector de data 5 d'octubre de 2023
12/12/2023 16:19 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos mitjançant el  tràmit telemàtic específic.

El termini per reparar el defecte o l'error comença el dia 13 de desembre de 2023 i finalitza el 3 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses i la composició dels membres de les comissions de selecció del concurs per a la selecció de professorat lector de la Facultat de Geografia i Història, convocades per resolució del rector de data 5 d'octubre de 2023
Seu electrònica