Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per a proveir 41 llocs de treball vacants de PAS laboral de la Universitat de Barcelona (Full Inf. 196)

Data de publicació:
06-03-2018
Data de modificació:
18-12-2019
Estat:
Oberta

RSS

80 publicacions
Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per a proveir 41 llocs de treball vacants de PAS laboral de la Universitat de Barcelona (Full Inf. 196)
06/03/2018 14:01 - Registre de publicació

El període de presentació de sol·licituds és des del 7 fins al 27 de març de 2018, ambdós inclosos.

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses
Resolució de rectificació d'errors en l'adscripció orgànica d'una plaça
Nota sobre incident de recusació del lloc de treball 6795
18/02/2019 10:17 - Registre de publicació

En execució de la resolució dictada en data de 13 de febrer de 2019, es fa públic que s'ha declarat, en tant no es resolgui un incident de recusació interposat per persona interessada, la suspensió de la tramitació del concurs de la plaça 6795 - Tècnic/a logístic de l'Administració de Centre de Filosofia i de Geografia i Història, convocada, entre d'altres, per resolució del Vicerector d'Organització i Recursos Humans, per delegació del rector, de 6 de març de 2018 (Full informatiu núm. 196)

Aixecament suspensió lloc de treball 6795
21/02/2019 09:11 - Registre de publicació

En execució de la resolució del rector dictada en data 18 de febrer de 2019, es fa públic que s'ha declarat l'aixecament de la suspensió declarada per resolució de 12 de febrer de 2019, de la tramitació del concurs de la plaça 6795 - Tècnic/a logístic de l'Administració de Centre de Filosofia i de Geografia i Història, convocada entre d'altres per resolució del Vicerector d'Organització i Recursos Humans, per delegació del rector, de 6 de març de 2018 (Full Informatiu núm. 196)

Resolució d'exclusió sobrevinguda
Resolució de modificació de la composició del Tribunal núm. 13
Seu electrònica