Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de 5 places de professorat agregat, destinades a personal investigador de programes d'excel·lència amb certificat I3

Data de publicació:
20-12-2023
Data de modificació:
11-04-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Convocatòria de concurs de 5 places de professorat agregat, destinades a personal investigador de programes d'excel·lència amb certificat I3
20/12/2023 13:55 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 20 de desembre de 2023, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen 5 places de professorat agregat, destinades a personal investigador de programes d'excel·lència amb certificat I3.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dijous 21 de desembre de 2023 i finalitza el dia 25 de gener de 2024 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de 5 places de professorat agregat, destinades a personal investigador de programes d'excel·lència amb certificat I3
22/02/2024 14:08 - Registre de publicació

El termini del període d'esmenes comença el divendres 23 de febrer de 2024 i finalitza el dia 7 de març de 2024 (ambdós inclosos).

Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de 5 places de professorat agregat, destinades a personal investigador de programes d'excel·lència amb certificat I3. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
09/04/2024 12:45 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selecció ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

Seu electrònica